Polityka prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych ( w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

Postanowienia ogólne

 • Administratorem danych jest Wonderful Moments, Dominik Małek z siedzibą w Zgodzie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 • Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.

 • Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane rzez 5 lat.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/pan prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

Administrator danych

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę Kontakt (Zapytaj o termin).

 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt (Zapytaj o termin).

 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

Pliki cookie

Witryna www.wonderfulmoments.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawowe funkcje

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Poniżej prezentujemy listę systemów zewnętrznych wraz z opisami do czego je wykorzystujemy.

Google Analytics — umożliwia nam zbieranie statystyk oglądalności Serwisu, w tym danych demograficznych i wykorzystywanie zebranych informacji w reklamach

Piksel Facebooka — umożliwia nam zbieranie statystyk oglądalności Serwisu i wykorzystywanie ich w reklamach

Jak wyłączyć pliki cookie?

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w twoim urządzeniu. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła. Pamiętaj, że może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Dowiedz się jak zmienić ustawienia dla poszczególnych przeglądarek:

www.wonderfulmoments.pl

Wonderful Moments – Fotografia,
Dominik Małek
Zgoda 18, 37-500 Jarosław
tel.: +48 664 178 079
e-mail.: kontakt@wonderfulmoments.pl
Znajdziesz nas
FacebookInstagramWonderful Moments - Fotografia